SCHAGEN - Zomer, tijd voor de kermis. Lekker feest! Tenminste, als het feestelijk blijft. Het gemeentebestuur van Schagen roept u op om vooral bewust te zijn van wat u drinkt en van het voorbeeld dat u geeft. Heeft u kinderen onder de 18? De afspraak is NIX18: geen drank, niet roken… ook niet tijdens de kermis. Wij houden er controle op! U ook?

Kermis & alcohol

Wist u, dat kermis naast de feestdagen en de zomervakantie één van de meest gebruikelijke momenten is, waarop kinderen hun eerste glas alcohol drinken? Dat klinkt logisch, want alcohol en kermis zijn in ons gebied sterk met elkaar verbonden; de sociale controle is tijdens kermis laag en de sfeer is erg losjes. Maar het is niet logisch!

De wetenschap heeft bewezen dat alcohol drinken voor je 18e schade aan de hersenen kan veroorzaken. Maar ook na je 18e geldt, drinken doe het met mate en blijf in control. Kermis is geen vrijbrief om los te gaan met alcohol. Kermis gaat om het samen gezellig hebben met vrienden en buurtgenoten. De saamhorigheid staat voorop, niet de drank.

Afspraken maken

Het klinkt als een open deur, maar het moment waarop een kind het eerste glas drinkt is de start van een patroon van vaker en steeds meer drinken. Gemiddeld is een kind na dat eerste glas binnen anderhalf jaar voor het eerst dronken. Wat kunt u daar aan doen?

  • U bent het rolmodel voor uw kinderen, geef het goede voorbeeld en hou controle over uw eigen drankgebruik.
  • Spreek van tevoren af dat uw kind ook voor, tijdens en na de kermis niet drinkt, NIX18.
  • Maak ook met de volwassenen met wie u op stap gaat de afspraak dat zij uw kind geen alcohol aanbieden.

Er zijn geen uitzonderingssituaties, ook geen slokje… NIX18 is de afspraak die wij met u willen maken.