SCHAGEN - De provincie Noord-Holland wil de kasteelruïne Nuwendoorn in Schagen overdragen aan de vereniging Nationale Monumentenorganisatie (NMo). De provincie wil de kennis en kunde van de monumentenorganisatie benutten voor het behoud en de toegankelijkheid van het rijksmonument.


Kasteel Nuwendoorn was in de 13e eeuw een dwangburcht van graaf Floris V van Holland in Krabbendam. Het kasteel bestond uit een woontoren, een hoofdburcht en een voorburcht. De provincie Noord-Holland is sinds 1983 eigenaar van het terrein en heeft de kasteelmuren op het terrein gedeeltelijk opgebouwd en een uitkijktoren geplaatst. Nuwendoorn is archeologisch rijksmonument en was de afgelopen jaren beperkt toegankelijk voor recreanten en toeristen.

De provincie vindt het belangrijk dat erfgoed wordt onderhouden, behouden en publiektoegankelijk is. Daarom willen Gedeputeerde Staten Nuwendoorn overdragen aan de NMo omdat deze landelijk opererende organisatie veel ervaring heeft met de instandhouding van monumenten. De NMo beheert nu al 31 rijksmonumenten.

Gedeputeerde Cultuur, Zita Pels: “De opvallende ligging in het landschap en de geschiedenis van het kasteel maken Nuwendoorn tot een uniek monument. Daarom heeft de provincie de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de locatie. Dat maakte het mogelijk dat belangstellenden het terrein konden verkennen en vanaf de hoge toren het omliggende landschap konden bekijken. Om ervoor te zorgen dat Nuwendoorn ook in de toekomst behouden én toegankelijk blijft is kennis en kunde van een professionele monumentenorganisatie essentieel.”

Bruidsschat

De provincie Noord-Holland draagt Nuwendoorn om niet over aan de NMo en verleent een eenmalige instandhoudingsvergoeding voor toekomstig beheer en onderhoud van € 2.100.000. De rente die deze ‘bruidsschat’ oplevert wordt gebruikt om instandhoudingskosten en kosten voor publieksvoorzieningen te financieren. Stichting Monumentenbezit zal in opdracht van NMo zorg dragen voor het behoud en de openstelling voor publiek.

Definitief besluit

Provinciale Staten nemen in maart 2022 een besluit over de overdracht. Nuwendoorn is dan naar verwachting vanaf 1 juni 2022 weer te bezoeken.