SCHAGEN - ‘Vijftig’ is de titel van het jubileummagazine dat Crematorium Schagen (Haringhuizerweg 3) ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan heeft uitgegeven. Op 16 november nam de burgemeester van Schagen, mevrouw Marjan van Kampen, in het crematorium het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van Dorien de Bruijne, de locatiemanager van Crematorium Schagen.

Van ingetogenheid tot een persoonlijk afscheid


Het magazine staat stil bij de bouw van het crematorium en de opening in 1973, maar gaat onder meer ook dieper in op de dienstverlening die in de loop der tijd veel persoonlijker is geworden. “In het begin waren plechtigheden vrij ingetogen en verliep een afscheid met dikwijls drie muziekstukken en na afloop koffie en cake vaak volgens vaste protocollen”, vertelt Dorien de Bruijne. “Dat is nu heel anders. Alles is mogelijk. Samen met de uitvaartverzorger organiseren wij het afscheid zoals de familie het wil. In onze aula binnen of in onze prachtige buitenaula.”

Condoleance

“Niet alleen tijdens de plechtigheid doen wij alles voor een persoonlijke invulling zoals de nabestaanden willen, dat geldt zéker ook voor de uitgebreide cateringmogelijkheden bij de condoleance na afloop”, geeft Dorien de Bruijne aan. “Wij zorgen er voor dat het gasten aan niets ontbreekt.”

Blijvend herinneren – gedenkboetiek online

Ook het herdenken is door de jaren veranderd. “Er zijn veel meer mogelijkheden om over na te denken”, stelt Dorien de Bruijne. “Om dierbaren na een crematie blijvend te herinneren bevinden zich in ons gedenkpark talloze manieren om aan de as een laatste bestemming te geven, zoals in de urnenheuvel of in een urnengraf. Ook is het mogelijk om de as mee naar huis te nemen en/of bijvoorbeeld een deel van de as te verwerken in een prachtig sieraad of kunstwerk. Sinds kort hebben we een online Gedenkboetiek zodat nabestaanden zich in alle rust kunnen oriënteren om de voor hen juiste keuze te maken.”

Op de website www.schagen-crematorium.nl kan het jubileummagazine ‘Vijftig’ worden ingezien. Voor een exemplaar per post, stuurt u een mail met de adresgegevens naar info@schagen-crematorium.nl