SCHAGEN/DEN HELDER - Dit najaar gaat Landschap Noord-Holland weer aan de slag om de natuur te herstellen in de Noordduinen. Op ruim 80 locaties tussen strandslag Groote Keeten en strandslag Duinoord worden exoten weggehaald om ruimte te geven aan zeldzame inheemse planten en dieren. Een aantal van de locaties wordt daarna ingeplant met helmgras om overlast van stuivend zand te voorkomen.

Exoten weg, om ruimte te geven

Invasieve exoten zoals de Japanse bottelroos kunnen in korte tijd grote stukken duin innemen. “In 2021 hebben we als proef op een aantal plekken Japanse bottelroos weggehaald en dit heeft goed uitgepakt. We hebben die plekken twee seizoenen met vrijwilligers nagelopen op hergroei en ze zijn nu zo goed als 100% schoon. We gaan nu op ruim 80 aanvullende plekken de bottelroos met wortels en al er uithalen,” zegt boswachter Tim Zutt. Het afgevoerde materiaal wordt duurzaam hergebruikt door middel van compostering. De firma AW Groep uit Hillegom voert het werk uit met aangepast materieel om de bodem te ontzien.

Aanplant helmgras


Tim Zutt: “Langs de fietspaden en in de waterkeringszone worden de uitgezeefde plekken met helmgras ingeplant, om overlast door erosie en verstuiving te voorkomen. De overige plekken laten we open, om dynamiek in het duingebied te bevorderen. Plantensoorten die gebaat zijn bij open zand en overpoedering door mineraalrijk zand, zoals duinroos, buntgras en duinviooltjes kunnen dan weer floreren.”

Wanneer wordt er gewerkt?

De werkzaamheden vinden plaats van september tot eind 2023, juist in de herfst om rust te garanderen in het broedseizoen. Tim Zutt: “We proberen de overlast in de duinen tijdens de werkzaamheden tot een minimum te beperken. Het kan voorkomen dat een wandel- of fietspad voor een korte periode wordt afgesloten. Maar we zullen dan ter plaatse duidelijke uitleg geven.” De Noordduinen behoren tot de Europese extra beschermde Natura2000 gebieden. Met de werkzaamheden kan dit beschermde duinlandschap behouden blijven en kan iedereen ervan genieten. Een soortenrijk landschap is echt iets om bijzonder zuinig op te zijn! De werkzaamheden worden gefinancierd door de Provincie Noord-Holland.

Zichtbaar effect

Dynamische duinen vormen een ‘thuis’ voor zeldzame duinvlinders, het duinviooltje, de tapuit en de bedreigde konijnenpopulatie: zij zijn ontzettend afhankelijk van dynamische duinen. Boswachter Tim Zutt: “Ik ben blij dat de schapenbegrazing, verwijderen van exoten èn de aanleg van stuifkuilen van de afgelopen jaren nu al een positief effect heeft. Want zo pakken we de verruiging aan die ontstaat door de enorme hoeveelheid stikstofneerslag. We gaan door met ons werk om de natuur te helpen herstellen.” Landschap Noord-Holland volgt in samenwerking met Provincie Noord-Holland de effecten.