SCHAGEN - Op woensdag 3 juli is er de inspiratiebijeenkomst ‘Elk kind verdient een gezonde start!’. Deze bijeenkomst is bedoeld voor managers, locatieleiders, pedagogisch medewerkers, gastouders en coaches gezonde start die werkzaam zijn in de kinderopvang, peuterspeelzalen en gastouderbureaus in de kop van NH.


Elk kind verdient een gezonde start!

We willen allemaal dat kinderen in een gezonde en veilige omgeving opgroeien. Als professional in de kinderopvang geef jij vast graag het goede voorbeeld. Structurele aandacht voor een gezonde leefstijl voor kinderen is belangrijk in ons werk. Tijdens deze bijeenkomst worden vijf workshops aangeboden en kan je je laten inspireren met frisse ideeën over bewegen, gezonde voeding, natuur, ouderbetrokkenheid en het aanpassen van beleid.


Programma
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de JOGG-regisseurs van Team Sportservice in de gemeente Schagen en Den Helder en de ambassadeur gezonde kinderopvang van het RIVM. De bijeenkomst start om 17:00 uur en eindigt om 19:30 uur in de St. Jozefbasisschool in ’t Zand. Aanmelden is verplicht.


Workshops
Tijdens deze bijeenkomst kan je deelnemen aan twee workshops. Je kunt kiezen uit de volgende workshops:

· Aanpak Gezonde Kinderopvang
· Vergroening in de kinderopvang
· Spelenderwijs actief bewegen
· Gezonde en gevarieerde voeding
· Samenwerken met ouders: Hoe doe je dat? (Duurt twee rondes.)


Meer informatie en aanmelden:
De bijeenkomst wordt gehouden in de St. Jozefbasisschool in ’t Zand en start op 17:00 en eindigt om 19:30 uur. Deelname is gratis. Aanmelden en uitgebreide informatie over het programma en de workshops staat op de website van Team Sportservice Schagen. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Judith Gielens, telefoon: (0224) 214 774 of e-mail: jgielens@teamsportservice.nl