SCHAGEN - Zaterdag 15 september van 11.00 tot 15.00 uur organiseren ERA Makelaardij Schagen, De Hypotheekshop Schagen en Green Steps een informatiedag over energiebesparende voorzieningen in en om huis. Voor woningeigenaren een geweldige mogelijkheid zich te laten informeren over de impact en financiering van energiebesparende voorzieningen. De informatiedag wordt gehouden in en om de kantoren van de Hypotheekshop Schagen en ERA Makelaardij Schagen aan de Rensgars 1 te Schagen.

Klimaatakkoord
Energiebesparing staat hoog op de agenda van Nederland. Onlangs is de eerste aanzet tot een Klimaatakkoord gegeven. De afgelopen maanden is er door meer dan 100 organisaties druk onderhandeld over voorstellen om de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen te halveren. Het Klimaatakkoord is een breed gedragen antwoord op de vraag hoe we als Nederland de doelen die in het Klimaatakkoord van Parijs zijn afgesproken.

Gasloos wonen
Het Klimaatakkoord heeft vergaande impact op het Nederlandse wonen. Een van de voorstellen van het akkoord is de komende jaren grote stappen te maken in de energietransitie van fossiele naar groene energie. Honderdduizenden huizen per jaar moeten van het gas af en zo veel mogelijk nieuwbouwwoningen moeten gasloos worden opgeleverd. De gasprijs zou door het heffen van een energiebelasting met 75% omhoog moeten gaan om gasloos wonen te promoten.

Vragen over de energietransitie
Bij Hans Moorman van De Hypotheekshop, Frits Hallensleben van ERA Makelaardij Schagen en Jos Jonker van Green Steps kloppen dagelijks klanten aan met vragen over energiebesparende voorzieningen. Er zijn huiseigenaren die al over een warmtepomp en zonnepanelen beschikken. Maar verreweg de meeste klanten geven aan dat bijvoorbeeld het aanbrengen van zonnepanelen wel hun aandacht heeft, maar zij er nog niet aan toe zijn gekomen om dit ook te realiseren. De investering is hoog, de terugverdientijd is lang of men is op een leeftijd en bang dat bij verkoop van de woning de investering niet meer terug te verdienen is.

Energiebesparende voorzieningen financieren
"Ik laat graag zien dat energiebesparende maatregelen wel degelijk iets met de waarde van een huis doen", zegt Frits. Niet alleen worden de maandelijkse stookkosten lager, de waarde van een huis stijgt. Gratis is zo'n verbouwing of verbetering van de woning natuurlijk niet. "Een dergelijk investering kan uit eigen middelen worden gefinancierd maar ook door middel van nieuwe financieringsmogelijkheden", stelt Hans Moorman. "Al enige tijd zijr er de "groene" hypotheken. Energiebesparende maatregelen kunnen onder gunstige voorwaarden gefinancierd. Maar financiering is voor iedere persoon en situatie anders. We vertellen graag iedereen welke mogelijkheden zij hebben."

Energiecheck
Jos Jonker is energieadviseur en kijkt dagelijks met woningeigenaren welke maatregelen zij kunnen treffen. Door een energiecheck wordt inzichtelijk welke besparingen er gehaald kunnen worden en met welke voorzieningen. En nog belangrijker: hoe groot de besparing is en hoe snel deze wordt terugverdiend. "Ik werk graag mee aan deze informatiedag. Hier ben ik iedere dag mee bezig en deel deze informatie graag".