SCHAGEN - Gemeente Schagen heeft het programma voor de onderwijshuisvesting voor 2018 klaar. Elk jaar maakt de gemeente samen met de schoolbesturen voor het volgende jaar een plan om de schoolgebouwen te verbeteren of te vernieuwen. In 2018 pakt de gemeente de volgende schoolgebouwen aan. Verder zijn er nog een paar kleinere aanpassingen aan drie schoolgebouwen.

Renovatie OBS Frankendael in Callantsoog

De OBS Frankendael in Callantsoog is afgeschreven. Het gebouw voldoet functioneel niet aan de eisen van deze tijd, daarom is er vanaf 2018 bijna € 848.000,- beschikbaar om de school te renoveren, zodat de school weer voor 20 jaar up-to-date is.

Permanente uitbreiding hoofdgebouw en teruggaven schoolwoningen RKB Aloysius kern Schagen

Er zijn bij de Aloysius schoolwoningen in gebruik als tijdelijke leslokalen. Echter de tijd dat deze lokalen in de schoolwoningen nodig zijn is inmiddels langer dan voorzien. Er is sprake van permanente behoefte aan lesruimte, daarom wordt het hoofdschoolgebouw uitgebreid en de schoolwoningen krijgen een andere functie. Er wordt bijna € 370.000,- beschikbaar gesteld.

Nieuwe gymaccommodatie op een locatie tussen de nieuwe Ark, dependence Juliana en Aloysius

De huidige gymzaal is oud, afgeschreven en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd, daarom bouwen we een nieuwe gymzaal op een andere locatie tussen de nieuwe Ark, dependance Juliana en de Aloysius in. De kosten van de nieuwe zaal bedragen ongeveer € 1.320.000

Tijdelijke uitbreiding van de nieuwbouw PCB de Ark en dislocatie OBS Julianaschool in kern Schagen

De nieuw te bouwen school voor de Ark en dislocatie Julianaschool in de kern Schagen heeft voor een beperkt aantal jaar recht op tijdelijke huisvesting, daarom krijgt het schoolbestuur ongeveer € 89.000,- voor deze extra m² uitgekeerd.

De kleinere projecten zijn:

  1. Asbest verwijdering van dak de PCB Regenboog in Stroet. De gemeente haalt het asbest nu vast weg, omdat over een paar jaar de wet verandert. Het is dan niet meer toegestaan om asbest op het dak te hebben.(ongeveer € 35.000,-)
  2. Herstellen van een ontwerpfout in zonwering van de Hoge Ven in Warmenhuizen (OBS en RK) De zonwering waait te vaak stuk. (ruim € 46.000,-)
  3. Budget om extra meubels en lesmateriaal voor ongeveer 40 leerlingen aan te schaffen voor de Antonius van de Aloysius stichting. De school is de laatste jaren gegroeid. Per leerling krijgt een school éénmaal een vergoeding van de gemeente. (ongeveer € 45.000,-)