SCHAGEN - Zowel gemeente Schagen als Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft de publieke taak om de afvalwaterketen op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze in te richten en te beheren. Daarom werken we steeds intensiever samen met als doel een efficiënte en doelmatige bedrijfsvoering tegen zo laag mogelijk maatschappelijke kosten. Deze samenwerking is vastgelegd in een afvalwaterakkoord. Bestuurder Ruud Maarschall van HHNK en wethouder Hans Heddes van gemeente Schagen zetten in maart hun handtekening onder deze samenwerking.

De gemeente Schagen en HHNK zorgen gezamenlijk voor de verwerking van het afvalwater in Schagen. De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en transporteren van het afvalwater naar een centraal punt. Het hoogheemraadschap zorgt voor het verdere transport naar de rioolwaterzuivering en het zuiveren van het afvalwater. Circa 3350 m3 water wordt per uur vanuit Schagen afgevoerd naar onze zuiveringen Geestmerambacht en Ursem. Dat staat ongeveer gelijk aan de grootte van een voetbalveld, gevuld met een halve meter water.
De partijen stemmen taken op elkaar af en werken zoveel mogelijk samen, ook met de andere gemeenten in de regio. Op deze manier kan efficiënter worden gewerkt en kunnen kosten worden bespaard in de waterketen.

Nieuwe stijl
Het betreft een afvalwaterakkoord nieuwe stijl: de gemeente hoeft voortaan geen aansluitvergunningen meer aan te vragen bij het waterschap, dit is structureel in het afvalwaterakkoord geregeld. In het akkoord staan naast afspraken over de hoeveelheid afvalwater, ook afspraken over wat te doen bij calamiteiten en onvoorziene omstandigheden. Het afvalwaterakkoord geldt voor onbepaalde tijd.