SCHAGEN - In verband met de verbouwing van o.a. het restaurant van Woonzorgcentrum ‘De Bron’ in Schagen zijn ze tot hun spijt genoodzaakt om het Alzheimer Café van 12 februari 2020 af te zeggen. Het geplande onderwerp over logopedie zal op een later tijdstip plaatsvinden. Ze willen Woonzorgcentrum ‘De Bron’ en vooral hun bewoners veel sterkte en succes wensen met deze verbouwing.

Het eerst volgende Alzheimercafé vindt plaats op woensdag 11 maart 2020 op de gebruikelijke tweede woensdag van de maand. Het is hun gelukt hiervoor WEL een passende ruimte te vinden namelijk in Het Slot Hotel Schagen aan het Slotplein 4. Deze mooie locatie leent zich heel goed voor het programma van deze avond: ´Dementie vriendelijk in je buurt´. U wordt uitgenodigd om deze avond uw naasten, buren familie e.a. mee te nemen. Het wordt een inspirerende, speelse en interessante avond, georganiseerd in samenwerking met Samen Dementie Vriendelijk.

Namens alle vrijwilligers van het Alzheimer Café Schagen, tot ziens op 11 maart 2020 in Het Slot Hotel Schagen.

Adres: Slotplein 4,1741 CA Schagen.
Aanvang van de avond: 19:15 uur.
Start programma: 19:30 uur.