December. De maand van gezelligheid, cadeautjes en lekker eten. Tijdens het koken ontstaat er vaak afval. Bijvoorbeeld schillen of snijrestjes. En ook na de maaltijd is er nog wel eens een restje over. Etensresten horen bij het gft (groente-, fruit- en tuinafval). Als u dit in de goede bak gooit, kan er weer biobrandstof en compost van worden gemaakt. Afval scheiden is makkelijk, het is een kwestie van doen!

Van klokhuis tot biogas

Fruitschillen, visgraten, klokhuizen en koffieprut. Het is allemaal gft, dat gescheiden wordt ingezameld. Het wordt eerst drie weken vergist, waardoor er biogas vrijkomt. Na het vergisten blijft de basis voor compost achter. Na zes weken omwoelen wordt het compost gezeefd om steentjes eruit te halen. Uw etensresten vormen de basis voor groen gas en compost.

Goed scheiden

Goed afval scheiden is van belang, want alleen goed gescheiden afval kan worden hergebruikt. Voor goede compost en groen gas is het dus van belang dat er geen andere soorten afval bij het gft worden gegooid. Hoe meer gft-afval er gescheiden wordt, des te meer groen gas en compost eruit gewonnen kan worden. Een gezin heeft gemiddeld 160 kilo gft per jaar. Onderzoek laat zien dat de helft daarvan, 80 kilo, goed wordt gescheiden. De andere helft verdwijnt nog in het restafval. Komende maand staat u misschien iets meer in de keuken dan de rest van het jaar. Goed moment om vanaf nu ál uw snijrestjes en etensresten in de gft-bak te gooien!