SCHAGEN - Fotoclub Schagen, een club van bijna 40 enthousiaste (hobby)fotografen, exposeert in de bibliotheek van Schagen met divers werk. De fototentoonstelling is nog tot 28 maart tijdens de openingstijden van de bibliotheek gratis te bekijken.


Fotoclub Schagen is een club van bijna 40 enthousiaste fotografieliefhebbers die inmiddels 60 jaar bestaat. Op 29 oktober 2023 is het 60 jaar geleden dat deze club werd opgericht. De leden komen twee keer per maand bij elkaar in het Zijper Museum in Schagerbrug, waar zij clubcompetities houden, onderling presentaties geven en fototechnieken met elkaar uitproberen. Daarnaast worden er jaarlijks exposities ingericht.

De onderwerpen die door de leden worden gefotografeerd zijn zeer uiteenlopend. Zo worden er zowel landschappen als portretten gefotografeerd en zijn er liefhebbers van macrofotografie, reisfotografie en van zogeheten audiovisuele series. Dit zijn fotoseries die ondersteund worden met bijpassende muziek.

Voor meer informatie kan men terecht op www.kopgroepbibliotheken.nl