SCHAGEN - Op het erf van familie Wardenaar in Schagen is een kleine windmolen in bedrijf gegaan. Deze zogeheten boerenmolen voorziet het bedrijf van melkveehouder Wardenaar van bijna 50.000 kilowatt uur per jaar aan elektriciteit.


Met een druk op de knop stelden gedeputeerde Edward Stigter (Klimaat en Energie) en Hans Heddes, wethouder Duurzaamheid gemeente Schagen, op 17 november samen de wieken van de boerenmolen in werking. De boerenmolen van familie Wardenaar is 1 van de eerste kleine windmolens in de provincie Noord-Holland.

Eigen stroom

Stigter is blij dat gemeenten de mogelijkheden rond windenergie oppakken, waarbij Schagen als eerste het ruimtelijke beleid voor kleine boerenmolens heeft vastgesteld. “Windmolens maken deel uit van de duurzame opwek van elektriciteit. In combinatie met zonnepanelen kan dit melkveebedrijf van de familie Wardenaar op gelijkmatige wijze eigen stroom opwekken voor de melkrobots die zij in gebruik hebben.”

Samen met gemeente Schagen is gekeken of de boerenmolen met een hoogte van 15 meter op het erf van Wardenaar goed paste. Heddes: “Verduurzamen met oog voor de landelijke omgeving is een uitdaging waar we voor staan als het gaat om duurzame energie. In deze tijden vraagt het durf en lef om te investeren zoals de familie Wardenaar dat in hun bedrijf doet. Met deze windmolen wekken zij nu de eigen stroom op die nodig is.”

Agrarische bedrijven

De kleine boerenmolens zijn met name bedoeld voor agrarische bedrijven. De provincie Noord-Holland is bij uitstek geschikt voor deze boeren windmolens, omdat door de hoeveelheid wind hier 2 keer zoveel kilowatt aan stroom wordt opgewekt dan in de oostelijke provincies van ons land.

Hernieuwbare energie

De komende jaren worden onze landschappen aangepast aan de energievoorziening van de toekomst. De provincie werkt samen met gemeenten aan een volledig hernieuwbare energie-voorziening in 2050.