WEST-FRIESLAND - Een derde van de bewoners in West-Friesland en de Noordkop is mantelzorger. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau I&O Research, in opdracht van zorgorganisatie Omring. Omring heeft de aanvraag gedaan om juist in deze regio's meer inzicht te krijgen in de hulp en de zorg die mensen bieden aan naasten.

De grote groep mantelzorgers in de regio bestaat voornamelijk uit vrouwen in de leeftijd van 45 tot 65 jaar. Omring-bestuurder Jolanda Buwalda prijst deze groep en is blij dat het onderzoek een - in haar optiek - positieve ontwikkeling laat zien. "Ik ben diep onder de indruk van de steun en mantelzorg die naasten aan hun dierbaren geven."

Zwaar werk
Ondanks de warme intentie van deze mensen, blijkt mantelzorg niet altijd zonder slag of stoot te gaan. Het vergt soms zelfs erg veel van mensen. Een kwart van de ondervraagden binnen het onderzoek geeft aan het zwaar te vinden, en tien procent geeft zelfs aan het nauwelijks meer aan te kunnen.

De combinatie met het werk, het dagelijkse sociale leven en 'nee' durven zeggen blijkt de bottleneck. De Omring geeft hierbij aan dat er op tijd moet worden gesignaleerd of iemand niet overbelast raakt.

Bij wie hoort de zorg nu echt thuis?
Een meerderheid van de mantelzorgers ziet de zorg eigenlijk als een taak van de overheid en zorgprofessionals. Mensen geven aan in hun toekomst liever niet de kinderen met de zorg te willen belasten. Ze verwachten dit ook niet van hun kinderen, zo leest de onderzoeksuitslag. Zorgprofessionals zelf geven wel aan dat ze vinden dat de zorg ook deels de verantwoordelijkheid is van mensen zelf.

De gemeente Hoorn is in ieder geval blij met de inzichten. "Het biedt handvatten voor een gerichter beleid op mantelzorgers in Hoorn en het ontwikkelen van aanbod dat aansluit bij de wensen en de behoefte van deze mensen", aldus projectleider bij de gemeente Selami Yuksel