SCHAGEN - Vanuit samenwerkingsverband De Kop Werkt! is de portal northseaenergygateway.com online gegaan. Deze site geeft alle zee- en luchthavens, maritieme bedrijven en opleidingen en energiebedrijven één gezicht naar buiten toe: dit is wat er allemaal gebeurt in de Kop van Noord-Holland.

“De zichtbaarheid vergroot als je samen voor één uitstraling kiest”, legt voorzitter van samenwerkingsverband De Kop Werkt! en wethouder van gemeente Den Helder Edwin Krijns uit. Er werd een denktank georganiseerd met vertegenwoordigers vanuit onder andere de gemeente, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, de haven- en Scheepvaartvereniging en bedrijven als Port of Den Helder, den Helder Airport, CHC Helicopters, Multimetaal, DHSS en Peterson. Uit deze denktank rolde de wens om tot een herkenbare merknaam te komen en het ontwikkelen van een portal om ons in een internationale markt te presenteren.

In één oogopslag is te zien welke bedrijven hier zitten en wat ze allemaal doen. Bedrijven worden zo makkelijker gevonden door potentiële klanten en het toont welke voordelen er voor de onderneming zijn om zich in deze regio te vestigen. “De centrale ligging in de Noordzee, de aanwezigheid van een zeehaven, luchthaven, uitgebreid kenniscluster en bijna 150 haven- en offshore gerelateerde bedrijven maken dat de kop een aantrekkelijk vestigingsgebied is”, voegt Edwin Krijns toe.

Ondernemers uit de sector die nog niet vermeld zijn op de portal kunnen zich inschrijven via het formulier op de site. Meer informatie? Kijk zeker op www.northseaenergygateway.com.

De Kop Werkt! is een regionaal stimuleringsprogramma van de vier kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Wij werken samen aan een toekomstbestendige regio. Dat doen wij door continu kansen te benutten die de kracht van de regio versterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving.