HEILOO - In het najaar van 2019 voerde Landschap Noord-Holland natuurherstelwerk uit in de Noordduinen. De eerste dronevluchten laten zien dat de ontstane verstuiving boven verwachting positief is. Boswachter Tim Zutt: “Geweldig nieuws voor zeldzame duinvlinders, het duinviooltje, de tapuit en de bedreigde konijnenpopulatie: zij zijn ontzettend afhankelijk van dynamische duinen.”


Op een aantal plekken in de zeereep werd de toplaag verwijderd tot het witte zand om de verruiging in het natuurgebied aan te pakken. In het hoge kustduin zijn daarom een aantal stuifkuilen aangebracht en hier en daar met elkaar verbonden. Boswachter Tim Zutt: “We zien op de dronebeelden dat er flink veel verstuiving op gang is gekomen richting de duinvalleien en dat in amper drie maanden tijd! We zien op de eerste foto’s al een mooie overpoedering van het aangrenzende gebied.”


Door het maaien, chopperen en de schapenbegrazing van de afgelopen jaren was al duidelijk zichtbaar dat de vergrassing van de bloemrijke duinvalleien minder werd. “Maar dat was niet genoeg! Het bijkomende effect van de verstuiving nu is dat verruigende plantensoorten worden overstoven door mineraalrijk zand: ze delven echt het onderspit. En soorten die er juist bij gebaat zijn zoals duinroos, buntgras en duinviooltjes kunnen vanaf nu weer floreren,” geeft Tim aan. Landschap Noord-Holland zal de komende jaren, in samenwerking met Provincie Noord-Holland de effecten van de zandverstuiving blijven volgen.


Exoten
Binnenkort zullen nog exoten zoals de Amerikaanse vogelkers en Japanse rimpelroos worden aangepakt. “We gaan de vogelkers zoveel mogelijk met wortel en al uitgraven en de rimpelroos op een aantal goed bereikbare locaties maaien en afvoeren, waarna ze in de schapenbegrazing worden meegenomen,” zegt Tim Zutt. De jonge scheuten worden door de schapen graag gegeten en zo raken de rimpelrozen door meerdere graasrondes uitgeput. Deze planten kunnen in korte tijd grote stukken duin innemen en zorgen daarmee dat kwetsbare planten en dieren verdwijnen. Tim Zutt: “Komend najaar zullen ook onze trouwe viervoeters weer helpen: dan komt de schaapskudde grazen. Met de werkzaamheden kunnen we dit kwetsbare duinlandschap behouden.”