SCHAGEN -Het besluit van het kabinet, zoals dat afgelopen dinsdagavond werd meegedeeld, is duidelijk. Alle evenementen zijn wegens Covid-19 tot 1 september verboden. Hoewel in theorie de laatste donderdag op 3 september mogelijk nog doorgang zou kunnen vinden, is het bestuur van mening dat van een folkloreseizoen geen sprake meer kan zijn.

Dus geen optochten en geen thema activiteiten op en rond de markt. Spijtig voor iedereen die de folklore een warm hart toedraagt, maar de gezondheid moet het zwaarst wegen.

Om de band met de vele donateurs vast te houden heeft het bestuur van de Westfriese Folklore besloten om wel enkele ‘Kronieken’ (het magazine van de Westfriese Folklore) te laten verschijnen. In plaats van de gebruikelijke vier zullen er twee worden uitgebracht. De eerste Kroniek zal begin juli verschijnen, de tweede eind augustus of begin september.

Het bestuur hoopt van ganser harte dat we volgend jaar wel weer een prachtig folkloreseizoen mogen beleven.