DEN HELDER - De afgelopen weken hebben vele inwoners van de regio Kop van Noord-Holland hun favoriete clubs en verenigingen een hart onder de riem gestoken. Via Rabo ClubSupport werd er door de leden van de Rabobank Kop van Noord-Holland gestemd op 442 bestedingsdoelen van lokale verenigingen. Rabobank stelt haar kennis, netwerk en financiële middelen beschikbaar om die doelen te verwezelijken. Uit een recent Rabobank-onderzoek blijkt dat het Nederlandse verenigingsleven bijdraagt aan ons sociale welzijn, maar dat dit wel onder druk staat door corona. Zeker nu de maatregelen nog meer zijn aangescherpt komt de ondersteuning voor deze verenigingen uit de regio Kop van Noord-Holland dus als geroepen.


Tijdens de lockdown tussen maart en juli van dit jaar viel het verenigingsleven voor een groot deel stil: competities werden opgeschort, optredens gecanceld en bijeenkomsten afgelast. Uit onderzoek uitgevoerd door de Rabobank blijkt dat in normale tijden 77 procent van de inwoners uit de provincie Noord-Holland die betrokken zijn bij een vereniging, tenminste één keer per week op de club is. Waar dit tijdens de lockdown van afgelopen maart en april nog maar 29 procent was. Ruim 70 procent van de betrokken inwoners geeft dan ook aan zijn club of vereniging gemist te hebben.

Om ons unieke verenigingsleven in stand te houden konden verenigingen de afgelopen maanden bestedingsdoelen voor hun club of vereniging opgeven om ondersteund te worden door de Rabobank. Vervolgens stemden Rabobank-leden welke doelen, volgens hen daadwerkelijk ondersteuning krijgen.

Betrokken bij clubs in regio Kop van Noord-Holland
Harry Nieuwenhuizen: ‘Wij zijn blij dat we als coöperatieve bank een deel van onze winst kunnen investeren in onze regio. Ondersteuning betekent voor Rabobank méér dan alleen geld geven. Als coöperatieve bank is het voor ons ook een manier om in verbinding te zijn met en een bijdrage te leveren aan de lokale samenleving. Je komt ons tegen bij vele lokale initiatieven. Helaas kan dat nu niet in fysieke vorm, maar proberen we de clubs zoveel mogelijk digitaal te ontmoeten en te ondersteunen. Daarbij streven we naar een samenwerking die voor beide partijen van toegevoegde waarde is. Goed voor de club & goed voor de buurt’.

Hospice Schagen gaat aan de slag met het opknappen van het terras
Het totale bedrag dat beschikbaar is gesteld aan 442 verenigingen door Rabobank Kop van Noord-Holland bedraagt € 250.000. Eén daar van is het Hospice Schagen. Die ontving dit jaar de cheque met de hoogste waarde, maar liefst € 5.681,82. Dit wordt gebruikt voor het uitbreiden en opknappen van het terras. Voetbalvereniging ‘Kleine Sluis’ uit Anna Paulowna ontving een cheque ter waarde van € 2.424,24. Dat bedrag wordt besteed aan de aanschaf van nieuwe materialen. In Den Helder ging de grootste cheque naar de Julianadorper Voetbal Club ‘JVC’, een mooie bijdrage van € 2.087,54 voor de aanschaf van een Pannaveld. Op Texel gingen de meeste stemmen uit naar Het Huis van Tante Jans. De stichting kreeg van de leden van Rabobank Kop van Noord-Holland 347 stemmen en ontving daarmee een cheqe van € 2.920,88. Dit bedrag komt ten goede aan het opknappen van de tuin, zodat mensen met een dementie hier extra van kunnen genieten.

Betrokken verenigingslid zorgt voor betrokken buurt
Uit het eerdergenoemde onderzoek blijkt ook dat de betrokkenheid bij een club of vereniging positief samenhangt met het welzijn van de leden. Verenigingsleden en andere betrokkenen zijn meer tevreden over hun sociale leven en voelen zich meer verbonden met hun leefomgeving dan personen die niet actief betrokken zijn.

‘’De resultaten van het onderzoek laten zien dat het juist in deze periode enorm belangrijk is dat we onze lokale clubs en verenigingen blijven steunen. De club of vereniging blijkt een belangrijke plek in te nemen in ons sociale leven. Daarnaast zien we dat velen het financieel zwaar hebben. Daarom blijven wij ons vanuit Rabo ClubSupport inzetten voor het rijke verenigingsleven in Nederland. De enorme hoeveelheid aanmeldingen en stemmen wijst op een grote betrokkenheid van de inwoners in de Regio Kop van Noord-Holland. Onze clubs en verenigingen hebben ons dit jaar meer nodig dan ooit tevoren. Het is prachtig om te zien dat wij als Rabobank, samen met onze leden, hen met onze kennis, ons netwerk en financiële middelen kunnen ondersteunen’’, aldus Harry Nieuwenhuizen Directievoorzitter van Rabobank Kop van Noord-Holland.

Gouden envelop
Deze week zijn de resultaten bekendgemaakt en werden alle deelnemende verenigingen uit de Kop van Noord-Holand verrast met een gouden envelop op de deurmat met daarin een cheque van het totale bedrag aan stemmen. Daarnaast ontvangen alle clubs nog een digitale persoonlijke videoboodschap.

Meer informatie vind je op Rabobank.nl/clubsupport. De volledige publicatie van het verenigingsonderzoek is te vinden op www.economie.rabobank.com