SCHAGEN - Op vrijdag 14 september zijn Farah Koppenaal (13), Quinten Bart (13), Etiènne Gouverneur (13) en Mees van ’t Spijker (14) eregasten bij de finale van de debatwedstrijd Kleine Prinsjesdag. De finale vindt plaats in de Ridderzaal in Den Haag.

Op 21 april kwam het team van de Regius Debaters een fractie te kort voor de finale, maar ze waren wel het brugklasteam met het hoogste puntenaantal. Het finaleprogramma vindt plaats tussen 08u30 en 10u00 en het vroege tijdstip heeft te maken met het feit dat een minister of staatssecretaris namens het kabinet deze bijzondere gebeurtenis zal opluisteren met haar/zijn aanwezigheid. En aangezien de wekelijkse Ministerraad om 10u00 begint, is voor dit vroege tijdstip gekozen.

Vorig jaar hebben de Regius Debaters wel de finale gehaald en misten nipt het erepodium.

Het debatteren krijgt op het Regius College een steeds prominentere plaats in het lesprogramma in onder- en bovenbouw. De start was een aantal jaren geleden in de derde klassen van het leergebied @ccent. In dit type onderwijs is de leerling gedeeltelijk eigenaar van het leerproces, zijn er naast de leerlijnen (het aanleren van de leerstof) ook de ontwikkellijnen (waarvan het reflecteren een belangrijk onderdeel van is) en is het groepsgewijs presenteren van leerstof vaste prik.

In de Wetenschapsweek van vwo 4 in mei van dit jaar is volop aandacht geschonken aan het doen verminderen van sprekersangst tijdens de workshops debatteren en argumenten. Tijdens het Wetenschapsdebat bleek heel duidelijk dat de missie was geslaagd.