SCHAGEN - De collecte voor het Rode Kruis van 21 tot en met 27 juni 2020 in Schagen en omgeving vindt dit jaar digitaal plaats. In voorgaande jaren gingen collectanten met een collectebus langs de deuren om geld in te zamelen voor Rode Kruis afdeling Schagen. In verband met de coronacrisis is dit jaar gekozen om de collecte digitaal te laten plaatsvinden.

De opbrengst van de Collecteweek gaat naar de lokale hulpverleningsactiviteiten van het Rode Kruis. Vrijwilligers hier in de buurt zetten zich vanaf het begin af aan al in om te helpen de coronacrisis te bestrijden. Zij ondersteunen ziekenhuizen en huisartsenposten en faciliteren bezoek bij verpleeghuizen. Daarnaast bieden ze nog steeds ondersteuning bij bijvoorbeeld een evacuatie door een brand, zoals ze dat buiten coronatijd ook doen. ‘Het Rode Kruis staat paraat in tijden van nood om de meest kwetsbaren te helpen. Dat kunnen we niet zonder de tomeloze inzet van onze vrijwilligers, maar ook niet zonder giften tijdens bijvoorbeeld de collecte. Iedere donatie draagt bij aan de voortzetting van onze hulpverlening in Schagen’, aldus Margriet Neelen, voorzitter Rode Kruis afdeling Schagen. Doneren kan via de online collectebus www.rodekruis.digicollect.nl/afdeling-schagen of via de flyer die huis-aan-huis wordt bezorgd.

Voor de coronacrisis gaf het Rode Kruis EHBO-lessen, bemanden vrijwilligers EHBO-posten op evenementen en gaven vrijwilligers workshops Goed voorbereid. Er wordt hard gewerkt om te kijken hoe deze activiteiten op een veilige manier weer kunnen worden hervat.