SCHAGEN – Afgelopen donderdag gingen De Burgerschapsdagen van start op Het Molenduin in Schagen. Tijdens De Burgerschapsdagen leren leerlingen wat het betekent om deel uit te maken van een pluriforme samenleving en op een respectvolle, zorgzame manier om te gaan met de medemens. Dit leren zij niet in de schoolbanken, maar in de echte wereld. Er werden er taarten gebakken voor de patiënten van een ziekenhuis, flyers uitgedeeld voor de eigen inzamelingsactie voor Stichting Babyspullen en werd er gewerkt aan de groenvoorziening rondom en in het schoolgebouw. Daarnaast bezochten leerlingen een moskee. Je kunt immers wel een filmpje kijken om te leren over de Islam, maar een imam die voor je neus een vers uit de Koran zingt heeft toch echt een ander effect…

Het Molenduin
Het Molenduin biedt praktijkgericht voortgezet speciaal onderwijs aan jongeren die (tijdelijk) geen regulier onderwijs kunnen volgen. Jongeren leren op Het Molenduin met hoofd, hart en handen onder persoonlijke begeleiding. Er wordt gefocust op talentontwikkeling en zelfredzaamheid, zodat de leerling zo goed mogelijk voorbereid wordt voor de toekomst op de arbeidsmarkt, binnen vervolgonderwijs of bij dagbesteding - maar ook voor de toekomst binnen onze samenleving. Actief burgerschap en sociale integratie zijn dan ook vaste thema’s binnen het onderwijsprogramma van de school.

De Burgerschapsdagen
Scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs hebben de wettelijke opdracht om aandacht te hebben voor burgerschap in hun onderwijsaanbod. Op welke wijze hier invulling aan gegeven wordt mogen de scholen zelf bepalen. Lieneke van Hoven, locatiecoördinator van Het Molenduin Schagen: “Wij hebben ervoor gekozen om onze leerlingen over burgerschap te leren middels diverse activiteiten binnen en buiten de school. Dit erváren van burgerschap brengt het concept tot leven en maakt het inzichtelijk. Daarnaast vinden leerlingen deze vorm van lesgeven leuk – ze hebben vaak niet eens door dát ze leren doordat ze met een activiteit bezig zijn!”

Bezoek aan de moskee
Ook het leren over en respecteren van verschillende culturen maakt deel uit van burgerschap. In dit kader bezocht één van de groepen van Het Molenduin een moskee in Hoorn – een primeur voor de leerlingen. De schoenen gingen uit en leerlingen namen plaats in de bondgekleurde gebedsruimte voor een kennismaking met de Islam. Hun docent en de imam vertelden ronduit en beantwoordden vragen. Gaan baby’s dood van vasten? Wat als je slaapt terwijl je moet bidden? Waarom mag je geen gebruik maken van die gekke plasbakken in de moskee? Ter afronding van het bezoek droeg de imam een vers voor. “Wij zingen het gebed om het sierlijk te maken, extra mooi voor de luisteraars.” De imam begon met zingen en de leerlingen waren met stomheid geslagen. Waar het over ging wist niemand. Dat de interpretatie van ‘sierlijk’ verschilt wisten we allemaal. Mooi toch? Bewustwording van onze pluriforme samenleving en wat jij daarin kunt betekenen – dát zijn De Burgerschapsdagen op Het Molenduin.