HOLLANDS KROON - De gemeenteraad organiseert op 9 maart een tweede bijeenkomst over breedband internet. De bijeenkomst wordt van 20.00 uur tot circa 22.00 uur gehouden in het Van der Valk hotel aan de Terpstraat 49 in Wieringerwerf. De raadsleden gaan met elkaar in gesprek over het nut en de noodzaak van breedband internet in de gemeente. Belangstellenden zijn welkom als toehoorder op de tribune.

De gemeenteraad kijkt terug op een goed bezochte eerste bijeenkomst op 26 januari over breedband internet. Meer dan 170 raadsleden en belangstellenden woonden deze avond bij. Het doel van de tweede avond is een inhoudelijke verdiepingsslag op het onderwerp. Een onafhankelijk bureau gaat in op door de raad gestelde vragen en het college gaat in op de uitwerking van een aantal scenario’s voor het aanleggen van snel internet in Hollands Kroon. 

Na afloop is er ruimte voor de raadsleden om de discussie onderling en met wethouder Theo Meskers aan te gaan. Aan het einde van de avond peilt de voorzitter hoe de gemeenteraad een vervolg ziet.