ST. MAARTENSZEE - Vanaf komende herfst zal het mogelijk zijn om in een deel van natuurgebied Wildrijk herdenkingsbomen te planten, ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Landschap Noord-Holland is hiervoor een bijzondere samenwerking aangegaan met de Stichting het Bos der Omarming.

Het Wildrijk, een bosgebied in Sint Maartenszee en ooit buitenplaats van welgestelde Amsterdamse kooplieden, was de eerste aankoop van Landschap Noord-Holland in 1941 en is een uniek natuurgebied. Gebiedsmanager Do van Dijck: “We vonden het een mooie gedachte dat ouders en familie gelegenheid krijgen voor een herdenkingsplek. Door een boom te planten, krijgt het kind een plek in het bos. Ook sluit het goed aan bij onze natuurdoelstellingen om Noord-Holland samen nog groener en mooier te maken. Door de iepziekte zijn veel bomen gesneuveld, nu kunnen er nieuwe jonge bomen bij komen met een bijzondere betekenis en kan het bos zich herstellen.”

Wat gaat er gebeuren?
In een deel van het bos worden in het najaar van 2018 dode bomen en overwoekerende bramen weggehaald. Markante eiken blijven staan. Er ontstaat zo ruimte voor aanplant van jonge nieuwe (herdenkings)bomen. Dat zijn: eik, linde, es, beuk, berk en de els. De herdenkingsbomen gaan op in het bos. De zone in het bos wordt gemarkeerd met drie grote keien.

Willeke de Jong, Stichting Bos der Omarming: “Het is een plaats waar mensen kunnen herdenken in de natuur en tegelijk nieuwe krachten op kunnen doen. In het bos kun je aandacht en vorm geven aan het kwetsbare gevoel iemand te missen. Je kiest een boom omdat hij bij je kind past; rank, sterk, speels, vriendelijk, moedig, reikwijdte, vroeg of laat bloeiend. In het bos ligt de nadruk op ‘leven’.

We kwamen op het idee vanwege sterfgevallen in onze directe omgeving, die gelegenheid willen we andere mensen ook bieden. Je kunt bij dit bosgedeelte mijmeren, wandelen en genieten van de natuur om je heen.” Zaterdag 24 november 2018 zal de eerste Boomplantdag zijn, waarop alle aangevraagde herdenkingsbomen worden geplant. Belangstellenden kunnen zich hiervoor tot 22 oktober aanmelden via: www.hetbosderomarming.nl

Genieten van het bos
Een wandeling door het bos van een klein uur is juist in het voorjaar bijzonder mooi. Dan is de bodem zover je kunt kijken, bedekt met een blauw tapijt van wilde hyacinten. In de zomer vind je er verkoeling en in het najaar zijn er veel paddenstoelen te vinden. Veel wandelaars bezoeken het bos. In het bos zijn verschillende terugkerende evenementen, zoals Bloeiend Zijpe, open dagen en wandelexcursies. Er is ook een vrijwilligersgroep maandelijks actief met groenonderhoud om het bos zo mooi te houden. Voor meer informatie over het Wildrijk kun je terecht bij: boswachter Landschap Noord-Holland Tim Zutt, 06-53959503. https://www.landschapnoordholland.nl/natuurgebieden/wildrijk