SCHAGEN - Donderdagochtend 5 oktober ontvangt voormalig premier Jan Peter Balkenende het eerste exemplaar van het Schager boek ‘Samen werken aan geluk’. Burgemeester Marjan van Kampen overhandigt hem het boek tijdens het congres ‘Lokaal sturen op geluk’ van gemeente Schagen en EHERO van de Erasmus Universiteit in CineMagnus.

Het boek is geschreven door bestuur en medewerkers van gemeente Schagen. Er staan verhalen in van medewerkers, inwoners, instellingen en ondernemers over geluk en hoe de lokale overheid daaraan kan bijdragen. Het boek dient als inspiratie voor andere gemeenten en overheden. Balkenende ontvangt het boek omdat hij, net als gemeente Schagen, een sterke focus legt op de taak van de overheid: bijdragen aan het geluk van inwoners en ondernemers.

Het congres ‘Lokaal sturen op geluk’ in CineMagnus begint om 9:30 uur (inloop vanaf 9:00 uur). De overhandiging vindt plaats om 11:15 uur. Het congres richt zich op bestuurders en beleidsmakers van andere gemeenten.

Voor het congres hebben zich meer dan tweehonderdvijftig genodigden aangemeld. Naast Jan Peter Balkenende geven diverse sprekers toelichting op hun visie op geluk voor inwoners en wat een overheid daarvoor kan doen. Zoals ‘geluksprofessor’ Ruut Veenhoven. Het congres wordt geleid door dagvoorzitter Menno Bentveld. Het congres eindigt om 17:00 uur.

Meer informatie is te lezen op de website www.congresgeluk.nl