SCHAGEN - Stichting Monumentenbezit stelt op 10 september de Ruïne van Nuwendoorn open voor publiek. Men kan naast de ruïne ook de nieuwe plannen bekijken die in samenwerking met provincie en gemeente zijn gemaakt. Er is iemand van de stichting aanwezig om vragen te beantwoorden.

Kasteel Nuwendoorn was in de 13de-eeuw een dwangburcht van graaf Floris V van Holland in Krabbendam. Het kasteel bestond uit een woontoren, een hoofdburcht en een voorburcht. De provincie Noord-Holland was sinds 1983 eigenaar van het terrein en heeft de kasteelmuren op het terrein gedeeltelijk opgebouwd en een uitkijktoren geplaatst.

Eind augustus droeg de provincie Noord-Holland de 13de-eeuwse kasteelruïne via de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) voor een symbolisch bedrag over aan Stichting Monumentenbezit. Monumentenbezit draagt nu zorg voor de uitvoering van het beheer en stelt de historische plek opnieuw open voor het publiek. Concreet betekent dit dat de stichting onder andere een nieuwe toegangsbrug en informatievoorziening ontwikkelt om vanaf mei 2023 zoveel mogelijk mensen permanent het unieke bouwwerk en het verhaal te laten beleven.

De Ruïne van Nuwendoorn is op de eerste dag van Open Monumentendag te bezoeken van 11.00 – 16.00 uur. Bezoekadres: Burchtweg 3, 1744 JE Sint Maarten.

Over Monumentenbezit
Monumentenbezit zet zich in voor het behoud van cultureel erfgoed door het onderhouden, onderzoeken en het herbestemmen van een unieke verzameling monumenten, waarbij openstelling voor het publiek een belangrijk onderdeel is. De 32 rijksmonumenten (in totaal 100 monumentale complexen), verspreid over heel Nederland, bestaan uit kerken, torens, gedenknaalden, ruïnes, buitenplaatsen en vestingwerken. Maar liefst vijf van de objecten komen terug in de Top 100 monumenten van Nederland en de vestingwerken van Naarden zijn aangemerkt als Unesco Werelderfgoed. www.monumentenbezit.nl