NOORD HOLLAND - De begroting van de provincie Noord-Holland voor 2018 staat online. In de begroting staat wat de provincie in 2018 wil gaan doen en wat dat gaat kosten.

Met de voorgestelde activiteiten in de begroting vervolgt de provincie de koers die is ingeslagen met het coalitieakkoord Ruimte voor groei uit 2015. Het jaar 2018 is het laatste volledige jaar in de bestuursperiode van de huidige coalitie.

Doelen

Per beleidsprogramma worden de activiteiten overzichtelijk weergegeven in een zogenoemde doelenboom. Daarin staat welke doelen de provincie Noord-Holland in 2018 wil bereiken en welke activiteiten daarvoor worden ondernomen. De bijbehorende budgettaire overzichten geven aan hoeveel geld daarvoor is begroot.

Evenwicht

De begroting van de provincie Noord-Holland is structureel in evenwicht. De structurele baten bestaan voornamelijk uit uitkeringen van het provinciefonds en uit de opcenten van de motorrijtuigenbelasting.