SCHAGEN - Stichting MEE & de Wering start op dinsdagmiddag 3 september met de eerste van acht bijeenkomsten van de assertiviteitstraining in Schagen. Deze cursus is voor mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder die beter voor zichzelf willen opkomen.

De cursus richt zich op mensen van 18 jaar en ouder die zelfbewuster en steviger in hun schoenen willen staan, beter voor zichzelf willen opkomen en extra tijd en aandacht in zichzelf willen investeren. Het kan zijn dat je, net als sommige andere volwassenen, weinig zelfvertrouwen heeft. Je houdt meer rekening met wat andere mensen willen dan met wat je zelf wilt. Angst om niet aardig gevonden te worden maakt dat je moeilijk voor jezelf op durft te komen. En wanneer je dat wel doet, voel je je vaak schuldig.

“Alles dat aandacht krijg, groeit”
“De assertiviteitstraining van MEE & De Wering is een heel actieve groep”, aldus cursusleider Simone Zain. “We oefenen samen hoe we beter voor onszelf op kunnen komen. De nadruk ligt dus op het aanvoelen en ervaren van assertieve vaardigheden, in plaats van erover te lezen of te praten. Het voordeel is, dat het nieuwe gedrag al tijdens de training een deel van jezelf begint te worden. We hebben tijdens de bijeenkomsten veel aandacht voor alles dat goed gaat. Want dat geeft een positief gevoel en, misschien nog wel belangrijker: alles dat aandacht krijgt, groeit. Hierdoor hebben de deelnemers aan het einde van de assertiviteitstraining ervaring opgedaan met nieuwe vaardigheden en weten zij, hoe zij die na afloop van de training zelfstandig kunnen laten doorgroeien.”

In de training komen onder meer deze thema's aan de orde:
· Luisteren.
· Een gesprek beginnen, contact leggen.
· Het onderzoeken en omzetten van ontkrachtende gedachten (de RET-methode).
· Leren 'nee' te zeggen.
· Aandacht vragen voor jezelf, complimenten ontvangen.
· Aandacht geven aan de ander, waardering uiten.
· Omgaan met conflicten, boosheid en kritiek.
· Uw goede eigenschappen leren waarderen.

Aanmelden en meer informatie
De cursus duurt van 3 september tot en met 22 oktober 2019, elke dinsdag van 14.30 tot 16.30 uur in de MEE & de Wering locatie aan de Zijperweg 4K te Schagen. Deelname kost € 15,- per persoon, wat u contant kunt voldoen in de eerste bijeenkomst. U kunt zich aanmelden via het secretariaat in Schagen, tel: 088-0075271 of via info@meewering.nl met vermelding 'Cursus assertiviteit Schagen'. Voor meer informatie, ga naar https://www.meewering.nl/cursussen.