SCHAGEN - Angelique van Wijk-Ligthart voert bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 de lijst van de Schager VVD aan, zo besloten de leden gisteravond unaniem tijdens de Algemene Ledenvergadering. Angelique is geboren en getogen in onze gemeente en woont er met haar gezin. Ze is ondernemend en vervulde naast haar werk een aantal bestuurstaken. Nadat ze enkele jaren betrokken was bij de lokale politiek, werd ze in 2018 lid van de VVD en werd ze datzelfde jaar verkozen tot gemeenteraadslid.

Ze heeft zich bewezen als iemand die betrokken is, van aanpakken houdt, goed luistert naar anderen en deze informatie gebruikt om zaken te verbeteren. Bestuursvoorzitter van het lokale VVD-netwerk Schagen-Den Helder, Arian Minderhoud: “De VVD leden hebben het volste vertrouwen dat zij de verkiezingscampagne kan leiden. Met haar kennis en ervaring is zij in staat om mensen en partijen te verbinden en de visie en plannen van de Schager VVD overtuigend te presenteren.”

Kandidatenlijst VVD Schagen klaar
Tijdens de ledenvergadering van gisteravond is tevens de kandidatenlijst vastgesteld. Angelique van Wijk: “De lijst bestaat uit een goede groep mensen met diverse achtergronden en veel kwaliteit aan boord. De komende maanden zullen zij de kernen bezoeken om te horen hoe onze inwoners tegen de toekomst aankijken. We nodigen iedereen uit om kennis te maken en met hen in gesprek te gaan.”

Vaste koers in verkiezingsprogramma
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het lokale VVD verkiezingsprogramma. Daarin zien we een standvastige partij terug, die voor alle inwoners een veilige en prettige woonomgeving nastreeft, die het opneemt voor ondernemers en de belastingen laag houdt (waaronder de Onroerende Zaak Belasting). Met korte lijnen naar de provincie en het Rijk, waar de VVD in beide gevallen de grootste partij is, kunnen we lokaal veel bereiken op belangrijke onderwerpen zoals o.a. woningbouw en verkeersaanpak. Met uw steun staan wij klaar om er een nóg mooiere gemeente van te maken!