SCHAGEN - Tijdens de jaarlijkse collecteweek in november halen duizenden mensen aan de deur en online geld op voor een toekomst zonder dementie. Collecteren levert een enorme impuls op voor dementie-onderzoek en zorgt voor mooie gesprekken aan de deur. Dit jaar is de collecteweek van 6 tot en met 12 november.

We zijn nog op zoek naar collectanten voor de gemeente Schagen.
Kunt U of jij in de week van 6-12 november een of twee uurtjes vrijmaken om ons te helpen?
In 2021 was de opbrengst maar liefst € 2.398.000. Een recordbedrag!

Aanmelden kan bij Elmie de Graaf: Tel. 06 516 382 30 of mail naar elmie.de.graaf@kpnmail.nl
Zie ook www.alzheimer-nederland.nl/collecte