SCHAGEN - Woensdagavond 8 november is er weer een Alzheimer Café in het restaurant van Woonzorgcentrum De Bron aan de Kogerlaan in Schagen. Deze avond is onze gastspreker Marianne Weel, consulent verbonden aan het Mantelzorgcentrum.

Hoe hou je de balans goed?

Voor iedere partner, familie en andere betrokkenen van iemand met dementie is de vraag: Hoe voel ik mijzelf, hoe gaat het mentaal met mij? een essentiële vraag die snel ondergesneeuwd kan raken. Door af en toe stil te staan bij de vragen: Hoe ziet mijn leven eruit als mantelzorger, is dit fijn, wat kan beter en hoe zou ik dat kunnen doen? kan de balans tussen de knelpunten en de mooie kant van zorgen, beter in evenwicht komen of blijven.

Marianne Weel wil met ons de link leggen naar positieve gezondheidszorg. Hoe doe je dat, wat kan de Wet Langdurige Zorg (WLZ), een Persoons Gebonden Budget (PGB) en/of Respijtzorg hier aan bijdragen. En niet heel onbelangrijk: Hoe regel je dat? Allemaal zaken die aan de orde zullen komen tijdens deze avond.

Tijdens het Alzheimer Café is er ruimte om elkaar te ontmoeten, informatie uit te wisselen en vragen te stellen aan de aanwezige professionals. Bij de informatietafel kunt u folders en andere materialen inzien of boeken met betrekking tot dementie lenen.
Tijd 19:15 - 21.30 uur. De toegang is gratis. Aanmelden is NIET nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mevr. Rensing (06 2237 2553).