SCHAGEN - Woensdagavond 14 februari is er weer een Alzheimer Café in het restaurant van Woonzorgcentrum De Bron aan de Kogerlaan 36a in Schagen.
De casemanagers Kathy Wondergem, Paula Bruin en Karin Otto zijn de gastsprekers van deze avond. Alle drie zijn zij verbonden aan Geriant en werkzaam in de Regio Schagen.


De rol van de casemanager

Wat doen casemanagers nou eigenlijk en wat mogen we van hen verwachten?
Waar kunnen zij mensen met dementie mee helpen of zijn ze er juist voor de mantelzorgers? Zijn casemanagers er alleen in crisissituaties of kunnen ze al voordat de diagnose is gesteld iets voor u betekenen?
Vanavond gaat onze gespreksleider Anneke Rensing met hen hierover in gesprek. Heeft u zelf vragen? Ook daar is tijdens deze avond ruimte voor!

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie en hun naasten.
Bij de informatietafel kunt u folders en andere materialen inzien of boeken met betrekking tot dementie lenen.
Tijd 19:15 - 21.30 uur. De toegang is gratis. Aanmelden is NIET nodig.