Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn (SBH) steunt ernstig zieke of gewonde huisdieren van eigenaren, die zelf door omstandigheden (ziekte, verlies baan, gezinsproblemen) in financiële nood zijn geraakt en niet of onvoldoende een medische acute behandeling van hun huisdier kunnen bekostigen.

De stichting is 7 dagen per week, 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor dierenartsen die een ernstig ziek huisdier in hun kliniek zien en waarvoor de eigenaar onvoldoende geld heeft voor de acute behandeling of operatie. Huisdiereigenaren kunnen -onder voorwaarden- ook zelf via de website van de stichting een steunaanvraag doen.

Grietje kan straks weer spelen.
Recentelijk werd hondje Grietje (foto), een dwergpinchertje met spoed geopereerd. Ze was tijdens het spelen van de trap gevallen en heeft daarbij een complexe elleboogbreuk opgelopen. Inmiddels is ze goed aan het herstellen. De stichting steunt rond de 175 minima huisdieren op jaarbasis. Dit betreft acute (levensbedreigende) situaties, maar niet de normale dierzorg, zoals sterilisatie, castratie, entingen, enzovoorts.

Naast acute medische hulp heeft de stichting ook een gratis landelijk hulpproject Wat Nu? – rondje om met het hondje van een ziek baasje. Het is een gratis service voor huisdiereigenaren met kleine beurs (minima) die in een situatie van nood, bijvoorbeeld door ziekte of moeilijk ter been zijn, hun geliefde huisdier tijdelijk niet zelf kunnen verzorgen. Denk aan het uitlaten van de hond of verschonen van de kattenbak. De stichting heeft zo’n 2.000 particuliere onbezoldigde vrijwilligers op haar lijst staan. Mensen die in nood bereid zijn -als dat ze natuurlijk zelf uitkomt- om in de eigen buurt/wijk de helpende hand te bieden.De stichting blijft op zoek naar meer vrijwilligers om uiteindelijk een goede landelijke dekking te krijgen.

Elke maand proberen wij een gesteund huisdier in de schijnwerpers zetten. Wij helpen binnen onze mogelijkheden, bespreken tarieven met dierenartsen, bespreken mogelijkheden met maatschappelijk werkers en/of met bewindvoerders en gaan zo nodig ook te rade bij collega’s over mogelijke steunverlening. SBH is 24 uur per dag en 7 dagen per week actief voor minima huisdieren in acute nood.

De stichting is een ANBI en CBF Erkend Goed Doel en is voornamelijk afhankelijk van particuliere donaties. Het bestuur en de vrijwilligers doen hun werk onbezoldigd.De stichting krijgt geen subsidies of gelden van grote goede doelen loterijen.Wilt u ons helpen om minima huisdieren een gezonde toekomst te geven? Ga dan naar onze website www.huisdierenwelzijn.nl of mail naar info@huisdierenwelzijn.nl