HOLLANDS KROON - Wij hebben samen met corporaties en huurdersverenigingen in Hollands Kroon gistermiddag de prestatieafspraken ondertekend.  De afspraken gelden tot 2021 en gaan over samenwerken, sociale voorraad, duurzaamheid, wonen en zorg, leefbaarheid en bijzondere doelgroepen. Een uitgangspunt is dat er voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn. Ook gaan de corporaties zich inzetten om woningen te verduurzamen om zo de woonlasten te verlagen en het wooncomfort te vergroten. Eén van de eerste concrete resultaten is de afronding van de herstructurering Middenmeer. Nadat de procedures zo snel mogelijk zijn doorlopen, start de Wooncompagnie in 2017 met de bouw van vijftig sociale huurwoningen.

Samenwerken

Wethouder Theo Groot is blij met de afspraken: “Grootste winstpunt is dat er nu afspraken liggen die breed gedragen worden en dat duidelijk is wat we de komende jaren van elkaar mogen verwachten.” De afspraken zijn tot stand gekomen na een intensief gezamenlijk traject met de woningcorporaties en de huurders. Er is afgesproken dat we gezamenlijk werken aan de volkshuisvestingsopgaven, door met elkaar af te stemmen en begrip te hebben voor elkaars beleid en agenda

Nieuwe woningwet 2015

In 2015 is de Woningwet herzien. Hierdoor is het speelveld veranderd. Gemeenten, huurders en corporaties maken gezamenlijke afspraken en gaan daarnaast met elkaar in gesprek over de jaarlijkse opgaven en ambities. Uitgangspunt is dat alle partijen gelijkwaardig aan tafel zitten.