SCHAGEN - In 2018 werken we verder aan veilige, duurzame en schone openbare ruimte. In verschillende dorpen renoveren we straten en fietspaden En overal in de gemeente lossen we knelpunten op om de openbare ruimte beter toegankelijk te maken voor gehandicapten. We werken hierin samen met het Gehandicaptenplatform Schagen, maar ook u kunt met ons meedenken!

Stuur ons een foto van een knelpunt of verbeterpunt voor de toegankelijkheid van onze openbare ruimte via knelpunten@schagen.nl. We nemen uw ideeën graag mee in onze aanpak! Laten we er samen werk van maken!