SCHAGEN - Het Werkgeversservicepunt Kop van Noord-Holland en Woonzorggroep Samen hebben de handen ineen geslagen om oplossingen te vinden voor het toenemende tekort aan goed gekwalificeerd personeel in de zorgsector. De genoemde partijen hebben een zorgarrangement opgezet, dat mensen vanuit een uitkeringssituatie nieuwe kansen op de arbeidsmarkt biedt.

Negen geselecteerde deelnemers lopen van 1 mei tot en met 31 augustus stage bij Woonzorggroep Samen om ervaring op te doen met het werken in de ouderenzorg. Daarnaast volgen de deelnemers één dag in de week certificeerbare eenheden Niveau 2 van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn.

De proefperiode van vier maanden is bedoeld om de deelnemers vanuit een uitkeringssituatie weer te laten wennen aan het arbeids- en leerproces. Vervolgens sluiten de zeven deelnemers uit de gemeente Hollands Kroon en twee deelnemers uit de gemeente Schagen deze proefperiode af met een examen in theorie en praktijk. Na een succesvolle afsluiting, starten de deelnemers met een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) opleiding voor Verzorgende IG.

Het gehele traject wordt gefinancierd door Woonzorggroep Samen en de beide gemeenten en ondersteund door het Huis van het Werk. Zowel de scholing tijdens de proefperiode – een op maat gemaakte opleiding gericht op mensen met een uitkering - als de BBL opleiding voor Verzorgende IG wordt verzorgd door het ROC Kop van Noord-Holland.