NEDERLAND - Vandaag is de dag aangebroken dat iedereen die 18 jaar of ouder is mag stemmen. Als u nog geen idee heeft op welke partij u wilt stemmen, leest u dan vooral verder. Hieronder laten wij enkele standpunten van elke partij zien. En misschien helpt het u met uw beslissing.

De grootste partijen zijn CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de dieren, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD en 50PLUS.

Werkdruk in de zorg:

Het CDA en de VVD zijn beide van mening dat er een betere samenwerking moet komen tussen huisartsen, wijkverpleging, thuiszorg, familie en mantelzorg.

D66 wil brede zorg concentreren in de buurt, voor patiënten en ter ondersteuning van mantelzorgers.

De ChristenUnie wil dat er een beroep wordt gedaan op eigen verantwoordelijkheid en het sociale netwerk van burgers om elkaar te verzorgen. Als dat financieel of praktisch niet mogelijk is willen ze dat de overheid ervoor zorgt dat er passende zorg en ondersteuning beschikbaar zijn.

GroenLinks
wil weer gaan investeren in de zorg. Er moeten meer verzorgende en verpleegkundigen komen en zij moeten ook meer tijd hebben om benodigde zorg te gaan leveren.

De PvdA wil een sterke eerstelijnszorg, dit moet worden uitgevoerd door gemotiveerde professionals met goede arbeidsvoorwaarden. Ze vinden dat dat dit onmisbaar is voor een gezonde samenleving.

De PVV wil de bezuinigingen van het huidige kabinet op de thuiszorg en de ouderenzorg terugdraaien en meer handen aan het bed.

De SP en de 50PLUS willen voorkomen dat het per gemeente verschilt welke zorg mensen krijgen. Ze voeren daarom een gemeentelijk basispakket in voor thuiszorg, dagbesteding en ondersteuning voor mantelzorg. Dit geld is bestemd voor zorg en dat moet ook echt naar de zorg gaan.


Het integratie probleem:

De VVD wil dat nieuwkomers die geen deel uit willen maken van onze samenleving het land uit gaan. Ook homogeweld zal de VVD nooit accepteren en ze vinden dat er daarom meer aandacht aan besteed moet worden in het onderwijs. Ze willen daders van pesterijen, bedreigingen en geweld hard aanpakken.

Ook de PvdA wil dat mensen die discrimineren en racistische opmerkingen maken hard worden aangepakt. Ze vinden dat de acceptatie van homo's verbeterd moet worden. Ze vinden dat nieuwkomers die hier komen wonen de normen en waarde van Nederland moeten accepteren.

Het CDA vindt dat racisme, discriminatie en anti-religieuze opmerkingen niet goed te praten valt en daarom zal dat worden bestreden en zwaarder worden bestraft. Integratie is voor het CDA een belangrijk onderwerp. Ze vinden dat het gaat om het omarmen van de rechten en plichten die horen bij het Nederlanderschap en die gelden voor iedereen.

De PVV is van mening dat de grenzen nu echt dicht moeten voor moslimimmigranten. Ze zijn van mening dat de daders van het anti-homo-geweld in de grote steden bijna altijd moslims en Marokkanen zijn. Gay-bashers met een buitenlands paspoort moeten van de partij onmiddellijk het land uit.
D66 vindt dat Nederland er alles aan moet doen om te zorgen dat er alleen échte vluchtelingen naar Nederland komen en dat er voor die vluchtelingen een goede opvang is. De integratie zal sneller verlopen als Nederland kiest voor een nationale identiteit die gekenmerkt wordt door openheid en respect, waar in theorie iedereen bij kan horen en die volop ruimte laat voor verscheidenheid. Aldus de D66.

GroenLinks is van mening dat alle verschillen in Nederland, Nederland maken tot een land waar we trots op kunnen zijn. GroenLinks vindt wel dat er geen plaats is voor racisme, islamofobie, antisemitisme, seksisme, homohaat of welke vorm van uitsluiting of discriminatie ook.

De SP is van mening dat discriminatie op basis van seksuele voorkeur is onacceptabel. Geweld tegen homo's, lesbo's, biseksuelen en transgenders moet stevig door politie en justitie worden aangepakt. Als er aangifte wordt gedaan wordt die aangifte altijd opgenomen.

50PLUS staat voor een streng, rechtvaardig en humaan vreemdelingenbeleid. Economische vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers worden teruggestuurd naar het land van herkomst. Het bestrijden van alle vormen van discriminatie moet hoog op de agenda blijven.

De ChristenUnie vindt dat Asielzoekers meteen taalles moeten krijgen en vrijwilligerswerk werk of een stage moeten doen. Asielzoekers moeten een loyaliteitsverklaring ondertekenen waarin zij de rechtsstaat en de waarden van godsdienstvrijheid, gelijkwaardigheid en de rechten van minderheden onderschrijven. Ook de ChristenUnie legt een verbod op discriminatie op grond van handicap of geaardheid.


Het Pensioenprobleem: 

De VVD wil dat mensen de mogelijkheid krijgen om langer door te werken. Als je de AOW later laat ingaan krijg je daar een hogere AOW-uitkering voor terug. De VVD wil overstappen op persoonlijke pensioenpotten met een overzicht van jou ingelegde pensioenpremie en opgebouwde vermogen.

De PvdA wil het pensioenstelsel zo aanpassen dat je meer zekerheid hebt over het pensioen dat je krijgt naarmate je dichter bij je pensioen zit. Pensioenpotten ziet de PvdA niet zitten. Op je 65-ste stoppen met werken kan, tegen een 'redelijke korting' op de AOW.

Het CDA wil voor compensatie van ouderen met een klein pensioen. De christendemocraten willen overstappen naar een meer persoonlijk pensioen waarbij inzichtelijk is wat iedere deelnemer aan het eind van de rit overhoudt. ZZP'ers krijgen alleen de volledige zelfstandigenaftrek als ze sparen voor hun pensioen.

De PVV wil de AOW-leeftijd terugbrengen naar 65-jaar. En de aanvullende moeten worden geïndexeerd.

D66 wil persoonlijke pensioenpotten. Iedereen legt een percentage van zijn of haar inkomen in. De AOW-leeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar. Wie wil kan eerder of later stoppen. De hoogte van de AOW-uitkering verandert mee.

GroenLinks wil de AOW flink verhogen. Het pensioenstelsel moet op de schop: er moet meer keuzevrijheid zijn. En voor ZZP’ers en flexwerkers moet het aantrekkelijker worden om te sparen voor een pensioen.

De SP wil de AOW-leeftijd terugbrengen naar 65 jaar. De partij wil de AOW met tien procent verhogen. Verder wil de SP de rekenrente verhogen zodat pensioenfondsen niet meer hoeven te korten.

50PLUS
wil de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar en heeft dat zelfs tot breekpunt gemaakt bij de kabinetsformatie. Wie wil moet wel langer kunnen doorwerken. Het Nederlandse pensioenstelsel is een van de beste ter wereld en moet blijven zoals het is. De rekenrente waarmee pensioenfondsen rekenen moet omhoog, zodat pensioenkortingen van de baan zijn.

De ChristenUnie wil een persoonlijk pensioenpotje. Iedereen blijft wel verplicht sparen voor pensioen. Wie dat wil moet een deel van zijn of haar pensioen kunnen inzetten voor aflossing van de hypotheek.