SCHAGEN - Gemeente Schagen wil in 2018 alle belangrijke klantprocessen ‘lean’ hebben. Dat betekent dat de ruim dertig processen snel en efficiënt – slimmer dus – zijn ingericht, vanuit de waarde voor de klant. Op 28 september worden vijf processen gepresenteerd die lean gemaakt zijn: changemanagement, inkoop en bestellen, meldingen hulp/ondersteuning, onderwijshuisvesting en meldingen openbare ruimte.

Gemeente Schagen voert het programma ‘Bewegen naar de klant’ uit, om bij te dragen aan het geluk van de inwoners. Onderdeel van dit programma is het slanker maken van werkprocessen. De vraag van de inwoner staat hierbij centraal. Het programma moet ervoor zorgen dat de organisatie van gemeente Schagen constant zorgt voor betere dienstverlening en tevreden klanten; permanent leert en verbetert én structureel bespaart op de kosten van bedrijfsvoering.

Lean betekent slank, het is een werkmethode om met systematische aanpak de praktijkprocessen efficiënt en snel te maken. Geen onnodige controle momenten, niet tien stappen als twee ook voldoende zijn. De kern van LEAN is dat alleen energie gestopt wordt in activiteiten die waarde toevoegen voor de klant en inwoner. Het overige is verspilling en wordt geëlimineerd.

Vanaf het moment dat de gemeente een proces lean maakt, hoort continu blijven verbeteren daarbij. Dus is lean maken eigenlijk een eerste ronde voor het elimineren van verspilling en het brengen van flow in het proces, gezien vanuit de klant en vervolgens blijft de gemeente dit proces voortdurend verbeteren.