SCHAGEN - Het ambitieplan van gemeente Schagen over het verkeer is te bekijken in het gemeentehuis en via de website. Het is een poster, die de hoofdlijnen van het beleid laat zien.

In de komende jaren wil ons gemeentebestuur vijf grote veranderingen maken in het verkeer. Ze staan in het ambitieplan ‘Verkeer in Schagen’. Voorheen bracht de gemeente een Verkeers- en vervoersplan (GVVP), een boekwerk waarin tot op de laatste details verkeerszaken stonden beschreven. Het ambitieplan is nu een poster, met dezelfde status en toch veel eenvoudiger. Alle zaken die al in andere rapporten van de gemeente Schagen, van hogere overheden (Rijk, provincie Noord-Holland, CROW publicaties, etc.) zijn beschreven, zijn weggelaten om de leesbaarheid te verbeteren.

In februari hebben inwoners de poster al kunnen zien tijdens een informatieavond. De mening van die bezoekers is meegenomen. Burgemeester en wethouders leggen nu het ambitieplan ter inzage.

De gemeenteraad besloot een gemeentelijk verkeers-en vervoersplan op te laten stellen. Dat moet, omdat anders de functie (categorisering) van wegen niet duidelijk is. Het staat nu benoemd op de poster. Ook staat er op welke ambities er zijn met verkeer, vervoer en veiligheid. Dat moet ook, omdat wegbeheerders, andere overheden zoals buurgemeenten en de provincie en ook inwoners willen weten wat de gemeente van plan is. En de gemeente moet alle vragen daarover goed kunnen beantwoorden.

Het ambitieplan Verkeer in Schagen gaat gelden tot het jaar 2026. Op de poster, de uitklapbare kaart, kun je in één oogopslag zien wat de gemeente de komende tien jaar van plan is met verkeer, vervoer en veiligheid op de weg.

Ter inzage

Het Ambitieplan Verkeer in Schagen ligt vanaf woensdag 12 april ter inzage, tot en met 23 mei 2017. of ga naar www.overheid.nl.

Tijdens deze periode kunnen inwoners en belanghebbenden hun reactie geven, met motivatie. Deze inspraakreactie kan gestuurd worden naar: burgemeester en wethouders, afdeling Openbaar Gebied, t.a.v. M.N.P. Boermans, Postbus 8, 1740 AA Schagen. Wie eerst nog wat wil vragen, kan dit ook doen bij de heer Boermans via telefoon 0224-210 400.

Te downloaden: