SCHAGEN - Het gebruik van een open haard of houtkachel kan voor overlast zorgen. Het is belangrijk om deze op een juiste manier te gebruiken.

Open haarden of houtkachels veroorzaken meer luchtverontreiniging dan een verwarming op aardgas. Dit belast het milieu. De verontreiniging kan ook schadelijk zijn voor de gezondheid van uzelf of van uw buren.

Stooktips

Juiste ruimte: Als je de kachel of haard stookt in een ruimte die relatief klein is, zul je al snel het vuur temperen omdat je het anders snikheet krijgt. Juist dat gesmoorde vuur geeft veel meer schadelijke stoffen, omdat sprake is van onvolledige verbranding. Vraag voordat je de haard koopt om advies over de ruimte aan een specialist. Rookkanaal: Laat een installateur bepalen of uw schoorsteen en rookkanaal geschikt is (goed afgestemd, geïsoleerd). Een rookkanaal dat te laag is, of dicht in de buurt van omliggende panden is aangebracht, kan een oorzaak zijn van overlast omdat de houtrook zich niet goed kan verspreiden. Schoorsteenveger: laat minstens één keer per jaar de schoorsteen vegen door een erkend vakman. Aanmaakblokjes: maak het vuur hiermee aan of met kleine houtjes, niet met vloeibare stoffen. Droog, onbehandeld hout gebruiken en niet stoken bij windstil of mistig weer. Deze en meer tips zijn te vinden in bestanden onder dit bericht.

Overlast

Er komen regelmatig klachten over stookoverlast binnen bij de gemeente en de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland-Noord (RUD). De wet schrijft alleen voor hoe het rookkanaal (de schoorsteen) er uit moet zien. In vrijwel alle gevallen zal aan de wettelijke eisen zijn voldaan. Daarnaast heeft iedereen een zorgplicht: je mag anderen geen schade toebrengen met het gebruik van de kachel Controle op deze zorgplicht is echter buitengewoon moeilijk, zo niet onmogelijk: de conditie van het weer, de brandstof, uitvoering van rookkanaal en de kachel/open haard en het stookgedrag bepalen allemaal mee of er te veel overlast ontstaat. Wat we als gemeente kunnen doen, is tips geven over goed stookgedrag.

Kenbaar maken

Heeft u last van een open haard of houtkachel? Overleg dan eerst met de ‘stoker’. Dat kunnen uw buren zijn, maar de houtrook kan zelfs van enkele honderden meters verderop komen. U kunt in uw woonbuurt nagaan of er nog meer mensen zijn die overlast ondervinden. Is dat zo, dan kunt u met hen overleggen over de stappen die u samen onderneemt om de overlast te verminderen.

Meer informatie

Op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vindt u meer achtergrondinformatie over stoken met houtkachels, de gezondheidsrisico’s en overlast, maar ook stooktips en andere tips over de aanpak. U kunt deze tips hieronder downloaden.

Te downloaden: