SCHAGEN - De provincie vervangt de kruising van de Provincialeweg (N241) met de Moerbeek door een rotonde om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Om te zorgen dat het verkeer tijdens de bouw van de rotonde door kan blijven rijden, is het noodzakelijk om eerst de Moerbeek aan te sluiten op de parallelweg. Het autoverkeer van en naar de Moerbeek wordt daarom omgeleid van 13 tot en met 15 maart.

Omleidingsroute 13 t/m 15 maart

De provincie sluit van 13 tot en met 15 maart de Moerbeek aan op de nieuwe parallelweg.

Het autoverkeer van en naar de Moerbeek wordt omgeleid via de Doorbraakweg, Hartweg naar de Provincialeweg (N241) en vice versa. Voor (brom)fietsers creëert de provincie een tijdelijke fietsoversteek zodat de N241 oversteken mogelijk blijft vanaf de Moerbeek.

Bouw rotonde N241- Moerbeek

De provincie start vanaf 16 maart met de bouw van de rotonde. De rotonde is voor de zomer 2017 gereed. Het doorgaand autoverkeer op de N241 wordt ter hoogte van de werkzaamheden tijdelijk over de nieuw aangelegde parallelweg geleid. Er geldt op het hele traject een tijdelijke snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. (Brom)fietsers kunnen ook tijdens de bouw van de rotonde gebruik maken van de tijdelijke fietsoversteek.