HOLLANDS KROON - Speeltuinvereniging de Helderse Buurt uit Hippolytushoef is de winnaar van de Argu actie die wij hielden in het kader van HK-Doet. Dit betekent dat wij op donderdag 28 september gaan helpen met het opknappen van de speeltuin. Het gaat onder andere om schilderwerk, het snoeien van bomen en onderhoud aan materialen. Daarnaast gaan wij ons deze dag natuurlijk ook inzetten bij diverse niet-commerciële stichtingen en organisaties binnen Hollands Kroon. Wij willen iedereen die een idee heeft ingediend en heeft gestemd heel hartelijk bedanken!

Meest geschikte klus en meeste stemmen

Inwoners konden tot 20 juli ideeën aandragen voor HK-Doet en hierop stemmen. Het opknappen van speeltuin de Helderse Buurt kreeg niet de meeste stemmen. Dit was namelijk het opknappen van het plein van voormalig basisschool De Marske in Hippolytushoef. Deze klus kunnen wij niet uitvoeren omdat de school en dus ook het plein van de gemeente is. HK-Doet is bedoeld om klussen voor inwoners te doen en niet voor onszelf.

De speeltuin kreeg daarna de meeste stemmen en is dus de winnaar. Zij zijn ontzettend blij dat zij hebben gewonnen. Dit jaar bestaat de speeltuin 65 jaar en daar willen zij een leuk feestje van maken. Door te helpen met het onderhoud dragen we hier een steentje aan bij.

HK-Doet

Sinds de start van Hollands Kroon wordt HK-Doet jaarlijkse georganiseerd. Op deze dag zetten de medewerkers van de gemeente zich door middel van vrijwilligerswerk in voor de gemeente en inwoners. Zoals bij diverse niet-commerciële stichtingen en organisaties binnen Hollands Kroon. Denk hierbij aan het inzamelen voor de voedselbank of het opknappen van een schoolplein. We noemen deze dag Hollands Kroon-Doet, net zoals het nationale evenement NL Doet.