SCHAGEN - Zaterdag 15 juli 2017 reikte burgemeester Marjan van Kampen een Schager Compliment uit aan drie personen: Annemiek Eveleens, Simone Berkhout en Arend Sijpesteijn. Dit gebeurde tijdens de opening van Hospice Schagen aan de Johan Vermeerstraat 1 in Schagen.

Annemiek Eveleens en Simone Berkhout

In 2010 namen de verpleegkundigen Annemiek Eveleens en Simone Berkhout het initiatief om in Schagen een eigen Hospice op te richten. Zij wilden een bijna-thuis huis kunnen bieden aan zieke mensen uit Schagen en omgeving in hun laatste levensfase. Dit zou zeker voldoen in een regionale behoefte. Dankzij hun inspanningen kwam er in 2014 een hospice, eerst bij De Bron en nu in een eigen, nieuw pand. Beide dames hebben er ook voor gezorgd dat een grote groep van meer dan zestig vrijwilligers zich inzet voor het Hospice. Zonder het initiatief van Annemieke Eveleens en Simone Berkhout was er hoogstwaarschijnlijk nog geen Hospice in Schagen geweest. Zij ontvangen het Schager Compliment voor hun inzet en betrokkenheid bij het Hospice, maar ook namens alle vrijwilligers. De groep vrijwilligers ontving als blijk van waardering een attentie van de gemeente.

Arend Sijpesteijn

In 2010 werd Arend Sijpesteijn gevraagd voorzitter te worden van de werkgroep die het Hospice zou oprichten. Hiervoor heeft de heer Sijpesteijn zich sterk ingespannen. Dat begon met bezoek aan hospices in het land, zoals in Midden Beemster en Rijssen. Talloze vergaderingen, begeleiding van de coördinatoren en aandacht voor de vrijwilligers waren slechts enkele van zijn vele inspanningen in de jaren van 2010 tot heden. Als voorzitter van de werkgroep werkte hij veel samen met Lied van der Lubbe, die helaas wegens gezondheidsredenen haar werk moest staken. Naast voorzitter van het bestuur was Arend Sijpesteijn ook lid van de bouwcommissie voor het nieuwe Hospice. Hierbij trad hij veel in overleg met de aannemer en de architect, bewaakte de voortgang en de juiste uitvoering van de bouwopdracht. Voor zijn inzet en betrokkenheid ontvangt Arend Sijpesteijn het Schager Compliment, maar ook namens het hele bestuur. Het bestuur ontving eveneens als blijk van waardering een attentie van de gemeente.