HOLLANDS KROON - Soms is er binnen het gezin sprake van een ingewikkelde kwestie op het gebied van huiselijk geweld. Voor het kind en/of andere gezinsleden, is dan direct specialistische hulp nodig, met altijd de beschikbaarheid van experts aan tafel.

Nu kunnen nog niet alle gemeenten deze specialistische hulp organiseren. Hollands Kroon heeft daarom met de andere gemeenten in de regio’s Noord-Holland Noord en Kennemerland de handen ineengeslagen. Samen starten zij van januari 2018 tot juni 2019 de proef voor een gezamenlijk aanpak bij acuut of structureel onveilige situaties in gezinnen.

Samenwerking met diverse partners en gemeente overschrijdend

Partners zoals Politie, Veilig Thuis, wijkteams en specialisten werken samen bij verminderen acuut en complex geweld bij gezinnen. Dit om ervoor te zorgen dat vanaf 2018 huiselijk geweld structureel afneemt en een kind (en/of andere gezinsleden) bij huiselijk geweld direct en goed wordt geholpen - ongeacht waar hij of zij woont.

Als de proef een succes is, wordt dit voor heel Nederland uitgerold.