HOLLANDS KROON - Nesprojecten B.V. heeft een plan gemaakt voor het terrein bij de abri van het voormalig tramstation Lutjewinkel in Barsingerhorn aan de Heerenweg 1.

Het is de bedoeling om op die plek twee recreatiewoningen te realiseren, een kanosteiger en een openluchtmuseum. Het plan is een kopie van het voormalig tramstation, zoals het er vroeger uitzag. Het college is in principe bereid mee te werken aan dit plan.

Behoud abri

De abri is momenteel gesloten wegens vandalisme en overlast doordat deze als hangplek gebruikt werd, maar heeft als monument een cultuurhistorische waarde. Door het plan blijft de abri blijft behouden voor huidige en toekomstige generaties.

Vervolg

Om de nieuwbouw mogelijk te maken, is het nodig om af te wijken van het bestemmingsplan. Hiervoor vraagt Nesprojecten B.V. binnenkort een omgevingsvergunning aan. Als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, wordt de ontwerp omgevingsvergunning zes weken ter inzage gelegd zodat belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. Afhankelijk van zienswijzen wordt de omgevingsverguninning verleend. Vervolgens kan er gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen de omgevingsvergunning. Daarna kan de bouw starten.