GEMEENTE HOLLANDS KROON - Burgemeester en wethouders van Hollands Kroon willen meewerken aan het initiatief van de Stichting Cultuurhuis Lutjewinkel tot overdracht en verbouw van de voormalige basisschool De Kolk in Lutjewinkel. Hiermee is de realisering van Het college stelt daarnaast aan de gemeenteraad voor om een eenmalige bijdrage aan de stichting te geven. het door de stichting beoogde cultuurhuis een stap dichterbij gekomen. Het cultuurhuis moet onderdak gaan bieden aan tal van verenigingen uit de kern Lutjewinkel.

Bijdrage aan Stichting Cultuurhuis Lutjewinkel

De stichting heeft aan het college een bidbook gepresenteerd, waarin de plannen zijn beschreven.

Het college heeft besloten de voormalige school te verkopen en stelt de gemeenteraad voor, met verwijzing naar het welzijnsaccommodatiebeleid, een eenmalige bijdrage van € 150.000,-- te geven. Met dit bedrag kan de stichting achterstallig onderhoud aanpakken en functieverbeterende aanpassingen doen.

Wethouder Frits Westerkamp: ‘Je ziet dat in steeds meer kernen inwoners de handschoen oppakken en met participatie aan de slag gaan om voorzieningen in stand te houden of te creëren. Daar ben ik heel blij mee. Het is bovendien bijzonder knap dat in Lutjewinkel alles is afgestemd onder ondernemers en betrokkenen in het dorp. Samen zorgen ze voor een goede leefgemeenschap door elkaar te helpen en te versterken. Met als resultaat dat er hele goede voorzieningen zijn in Lutjewinkel. Dat maakt me blij en trots. Dat dit zo ontstaat heeft ook niets te maken met bezuinigingen, maar juist alles met geloof in de eigen kracht van mensen en het vertrouwen in mensen’.

Naar verwachting buigt de gemeenteraad zich op 20 juni hierover.