GEMEENTE HOLLANDS KROON - Op 1 september 2018 eindigt de ambtstermijn van de burgemeester van Hollands Kroon, de heer J.R.A. Nawijn. De heer Nawijn heeft in een gesprek met de commissaris van de Koning aangegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen.
De commissaris van de Koning heeft naar aanleiding hiervan de gemeenteraad ingelicht en de fractievoorzitters uitgenodigd voor een gesprek. In het groene blok, onder Zie ook vindt u de brief van de commissaris.

Landelijke procedure herbenoeming burgemeester

Een burgemeestersbenoeming is voor zes jaar. Een burgemeester kan daarna opnieuw worden benoemd. De herbenoemingprocedure is dan als volgt:

  1. Voordat de ambtstermijn afloopt, is er een gesprek tussen de commissaris van de Koning en de burgemeester.
  2. De gemeenteraad stelt een vertrouwenscommissie samen. De vertrouwenscommissie spreekt met de burgemeester.
  3. De gemeenteraad bespreekt het verslag van de vertrouwenscommissie met de burgemeester.
  4. De gemeenteraad stuurt een aanbeveling naar de commissaris van de Koning.
  5. De commissaris adviseert de minister van BZK over de aanbeveling van de gemeenteraad.
  6. De minister beslist en draagt de burgemeester voor herbenoeming voor bij Zijne Majesteit de Koning.