TUITJENHORN - Dinsdagavond 10 januari is in het gemeentehuis in Tuitjenhorn een bijeenkomst over de Participatiewet. In de afgelopen twee jaar vonden dankzij deze wet vele veranderingen plaats op sociaal gebied. Wat dit betekent voor een grote groep inwoners wordt tijdens de bijeenkomst toegelicht. De avond begint om 19.30 uur. Belangstellenden zijn welkom.

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Dit is de opvolger van de Wet Werk en Bijstand. Ook vervangt het de Wet Sociale Werkvoorziening en een deel van de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. De doelgroep die door deze wetswijzigingen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten kwam, werd daardoor uitgebreid, zowel in aantal als naar aard en problematiek.

Tijdens de openbare informatiebijeenkomst op 10 januari 2017 wordt dieper ingegaan op de ontwikkelingen op het gebied van de Participatiewet. Hierbij nodigt de wethouder van het Sociaal Domein, Ben Blonk, alle geïnteresseerden uit voor deze bijeenkomst op 10 januari 2017 om 19.30 uur in het gemeentehuis Tuitjenhorn, Oostwal 2, 1747 EZ.