SCHAGEN - In februari en maart 2017 hebben we onderzoek gedaan naar de wensen en (uitbreidings)behoeften van de ondernemers in de gehele gemeente. Uit dit onderzoek, dat de gemeente vanaf nu jaarlijks zal houden, blijkt dat bijna vijftig ondernemers willen uitbreiden. In de komende periode worden deze vijftig ondernemers door ons gebeld, met de vraag hoe de gemeente hen kan helpen met hun groeiplannen en wat de gemeente te bieden heeft.

Het onderzoek bestond uit een online enquête, die door 148 ondernemers is ingevuld.
Van de ondervraagde ondernemers hebben er 48 aangegeven te willen uitbreiden.

Deze ondernemers worden door ons telefonisch benaderd. We bespreken dan wat de gemeente kan doen om deze plannen te doen slagen. Als we in een vroeg stadium kunnen inspelen op plannen, verloopt de procedure sneller. Wethouder Jelle Beemsterboer zet zich in voor meer werkgelegenheid en versterking van de economie, daar past een actieve houding naar ondernemers bij.

We vragen de ondernemers jaarlijks naar hun groeiambities. Het gaat om een korte enquête die alleen ingevuld hoeft te worden als er groeiplannen zijn. Door elk jaar vinger aan de pols te houden willen wij er voor zorgen dat procedures worden afgestemd op de planning van ondernemers, zodat economische ontwikkelingen niet vertragen door wettelijke proceduretijd. Alle ondernemers zullen overigens nog een bericht ontvangen over het gehouden onderzoek. Zij worden allemaal hartelijk bedankt voor hun deelname aan het onderzoek.