SCHAGEN - Maandagmiddag 12 juni ondertekenden acht jonge inwoners van Waarland een contract met de gemeente. Dankzij dit contract wordt het mogelijk dat zij in hun eigen dorp voor zichzelf een woning mogen laten bouwen.

De groep jongeren nam eind 2015 het initiatief om de oude handbalvelden aan de Lantmanstraat in Waarland te ontwikkelen. Ze willen gezamenlijk hun eigen woningen laten bouwen op deze plek. Dat heet CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap). Gemeente Schagen werkt graag mee, de onderhandelingen hebben nu als resultaat dat een overeenkomst werd getekend. De feestelijke ondertekening met wethouder Jelle Beemsterboer vond plaats op de plek zelf, aan de Lantmanstraat.

De woningen staan er nog niet meteen. Voor de ontwikkeling is het nodig dat vergunningsprocedures worden doorlopen. De gronden worden daarna voor een marktconforme prijs aan de initiatiefnemers verkocht. Naast de woningen leggen zij ook een deel openbaar gebied aan. Het streven is dat de woningen en het openbaar gebied voor 2020 gereed zijn.