SCHAGEN - Onlangs luidde de nationale ombudsman de noodklok: veel gemeenten in Nederland hebben na de decentralisaties in het sociale domein hun dienstverlening aan zorgvragers niet op orde. Dit geldt niet voor Schagen; in deze gemeente geven cliënten de dienstverlening van de wijkteams een dikke voldoende. In de komende maanden april en mei onderzoekt de gemeente opnieuw de tevredenheid van haar cliënten. Hiervoor worden in totaal rond de 1.000 inwoners benaderd.

78% van de cliënten die afgelopen jaar deelnamen aan het cliëntenonderzoek in onze gemeente geeft aan zich na contact met het wijkteam beter te kunnen redden. In de komende maanden april en mei wordt het onderzoek herhaald. Wethouder Ben Blonk denkt te weten waarom Schagen een hoger tevredenheidsscore onder cliënten heeft dan de gemiddelde Nederlandse gemeente: “Ik denk dat onze kracht schuilt in de wijze waarop wij onze wijkteams hebben ingericht,” legt hij uit. “Iedere gemeente heeft een eigen aanpak.

Anders dan in veel andere gemeenten werken in onze wijkteams experts op de verschillende gebieden van het sociale domein, zoals Jeugdzorg, Wmo en schuldhulpverlening. Daardoor kunnen mensen die een zorgvraag of probleem hebben in veel gevallen meteen geholpen worden door het wijkteam, en worden ze niet doorverwezen naar andere instanties. In gevallen waar heel specialistische kennis nodig is die onze wijkteams niet in huis hebben, halen we die specialistische kennis van buiten erbij. Zo kunnen onze wijkteams mensen sneller en effectiever van dienst zijn en valt niemand tussen wal en schip.” Aldus de wethouder.

Opnieuw onderzoek

In de komende maanden april en mei wordt het cliënt-tevredenheidsonderzoek opnieuw uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Net als vorig jaar worden 1.000 cliënten van de gemeente benaderd om een vragenlijst in te vullen over verschillende aspecten van de dienstverlening in het sociaal domein. De wethouder hoopt dat veel mensen de moeite nemen om aan het onderzoek mee te doen: “Het is voor ons ontzettend belangrijk om van cliënten te horen wat er goed gaat en vooral ook wat er beter kan. Natuurlijk komt dit ook aan bod in de individuele contacten, maar hoe meer mensen onze dienstverlening beoordelen, hoe duidelijker het wordt waar de belangrijkste verbeterkansen liggen. Daar blijven we altijd naar op zoek. Ook hiermee willen we bijdragen aan het geluk van onze inwoners.”