HOLLANDS KROON - Het college heeft op 4 juli twee nieuwe leden voor de cliëntenraad participatie benoemd.

Het zijn de heer Van Huizen uit Anna Paulowna en mevrouw Van Nuland uit Hippolytushoef. De cliëntenraad behartigt de belangen van inwoners die een uitkering ontvangen van de gemeente Hollands Kroon (Participatiewet, IOAW, IOAZ en bijzondere bijstand). Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college.

De cliëntenraad bestaat uit inwoners die een uitkering hebben of een laag inkomen. Zij zijn ervaringsdeskundigen en weten hoe het is om van een laag inkomen rond te komen. Bent u geïnteresseerd? Heeft u opmerkingen en/of wilt u zich aanmelden als lid, neem dan contact op met Hadewey Paarlberg, voorzitter (tel. 0227-823115) of stuur een e-mail naar: clientenraadparticipatiewet@gmail.com.